Privacy Policy

 

VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Wij verheugen ons over uw belangstelling voor onze website. De bescherming van uw privésfeer is voor ons heel belangrijk. Onderstaand informeren wij u uitvoerig over de omgang met uw gegevens.

Registratie, verwerking en gebruik van persoons gerelateerde gegevens

U kunt onze site bezoeken zonder gegevens over uw persoon te verstrekken. Wij slaan enkel toegangsgegevens zonder betrekking op personen op, zoals bijv. de naam van uw internetserviceprovider, de site vanuit welke u ons bezoekt of de naam van het opgevraagde bestand. Deze gegevens worden uitsluitend ter verbetering van ons aanbod geanalyseerd en staan niet toe dat uw persoon geïdentificeerd wordt.

Persoons gerelateerde gegevens worden alleen verzameld, als u ons deze (bijv. in het kader van een contactaanvraag of registratie voor onze nieuwsbrief vrijwillig meedeelt. Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens zonder uw afzonderlijke toestemming uitsluitend om te voldoen aan de doeleinden waarvoor u ons de gegevens meedeelt.

Als volledig voldaan is aan de doeleinden waarvoor u ons de gegevens meedeelt, worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de fiscale en commercieel-rechtelijke voorschriften gewist, indien u niet uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt tot u zich van de nieuwsbrief afmeldt. De afmelding is op ieder willekeurig moment mogelijk.

 

Gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat opgeslagen worden. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browser-sessie, dus na het sluiten van uw browser, weer gewist (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat achter en maken het ons mogelijk, uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen (zogenaamde permanente cookies).

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en afzonderlijk over de acceptatie ervan beslist of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Door het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

 

Informatierecht

U hebt recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens en indien nodig het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

 

Contactpersoon voor gegevensbescherming

Bij vragen over de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoons gerelateerde gegevens, bij informatie, correctie, blokkering of wissen van gegevens alsmede het herroepen van verstrekte toestemmingen kunt u contact opnemen met:

Kiesel Nederland
Fabrikant van professionele lijmsystemen

Everdenberg 313
4902 TT Oosterhout
0162 - 21 20 25
[email protected]

KVK nummer: 81150830
btw-nummer: NL861955699B01


Juridische grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 al. 1 lit. a), b), c) en f) DSGVO.

Het ter beschikking stellen van de gegevens is niet wettelijk of contractueel voorgeschreven c.q. voor het afsluiten van een contract noodzakelijk. U bent niet ertoe verplicht om ons persoons gerelateerde gegevens ter beschikking te stellen.

Het gebruik van cookies helpt ons erbij om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan continu te verbeteren. Tot deze doeleinden behoort ook ons gegronde belang in de verwerking van de gegevens volgens artikel 6 al.1 lit. f) DSGVO.

Wij wijzen u op uw informatierecht, uw recht op correctie, uw recht op het wissen, uw recht op beperking van de verwerking alsmede uw recht op gegevensoverdraagbaarheid (vgl. artikel 15 tot artikel 18 en artikel 20 DSGVO). Voor de tegeldemaking van deze rechten kunt u ook contact opnemen met onze onderstaande toezichthouder voor de gegevensbescherming.

Ook willen wij u wijzen op de mogelijkheid van een klacht jegens onderstaande toezichthouder voor de gegevensbescherming.

U kunt de toestemming die u verstrekt hebt via e-mail aan de contactpersoon van de onderneming herroepen, zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming tot het herroepen aangetast wordt. Indien er geen commercieel-rechtelijke of fiscale bewaarplichten bestaan, worden uw persoons gerelateerde gegevens gewist. U ontvangt een bevestiging hierover.

De contactgegevens van onze toezichthouder voor de gegevensbescherming luiden

Kiesel Nederland
Fabrikant van professionele lijmsystemen


Everdenberg 313
4902 TT Oosterhout
0162 - 21 20 25
[email protected]

KVK nummer: 81150830
btw-nummer: NL861955699B01

De contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming luiden:

De deelstaatverantwoordelijke voor de gegevensbescherming en de vrijheid van informatie.